---------------------------------------
HORSKÁ CHATA KUKAČKA
Deštné v Orlických horách čp. 29
PSČ: 517 91
Tel: +420 494 663 209,
Tel: +420 603 766 459
E-mail: chata.kukacka@seznam.cz
IČ: 01079549

Nový kontakt od 30.11.2020!!! E-mail:kukacka-destne@seznam.cz Tel: +420 724 007 770
---------------------------------------Kde nás najdete:


Webová kamera, aneb jak to u nás vypadá: kamery.ttnet.czVybrané podmínky pro pobyt na chatě Kukačka1.Storno podmínky

Rezervace pobytu ze strany Chaty Kukačka (dále jen Poskytovatel) je závazná po zaplacení zálohy ve výši 50% z celkové ceny pobytu (pokud se Poskytovatel a Objednavatel nedohodnou jinak). Forma a termín úhrady za poskytnutou služby bude řešen individuálně a je pro obě strany závazná.

Dojde-li ke zrušení objednávky ubytování (služby) činí stornovací poplatky:

- v době do 30 dnů (včetně) 10% z celkové ceny ubytování (služby)
- v době od 29 do 15 dnů (včetně) 30% z celkové ceny ubytování (služby)
- v době od 14 do 6 dnů (včetně) 50% z celkové ceny ubytování (služby)
- v době od 5 dnů do data nástupu na ubytování (službu) 100% z celkové ceny ubytování (služby)


Zrušení objednávky na ubytování (službu) lze provést ze strany Objednavatele i Poskytovatel pouze písemně. Za den zrušení objednávky se považuje den, kdy bude oznámení o tomto prokazatelně doručeno.

V případě předčasného ukončení nebo přerušení pobytu (poskytnuté služby) bez zavinění na straně Poskytovatele nevzniká Objednateli žádný nárok na vrácení zaplacené ceny pobytu (služby) a to ani její poměrné části. Poskytovatel však může s ohledem na zvlášť závažné důvody postupovat odlišně od tohoto ustanovení.

Storno poplatek nebude účtován v případě, že pobyt (služba) bude zrušena ze strany Poskytovatele.

Doplatek za objednané ubytování (služby) bude uhrazen v den zahájení pobytu (služby).


2. Zahájení a ukončení pobytu

Zahájení pobytu je od 15.00 hodin, ukončení pobytu je do 10.30 hodin (Pokud není dohodnuto jinak).V Deštném v Orlických horách 01.12.2018

Alena Bortlíková
Horská chata Kukačka, 517 91 Deštné v O/h. 29


Copyright 2008, Pavel Hryzlík; Valid XHTML 1.0 Transitional & CSS 2.1